Účast na veletrhu Rail Business Days 2023 v Ostravě

19.6.2023

Jako každý rok jsme se zúčastnili veletrhu Rail Business Days – následník Czech Rail Days v Ostravě. Na stánku jsme měli zástupce firem, jejichž exponáty jsme vystavovali – z firmy ZEPHIR byl přítomen pan Elia Piraccini a z firmy Hegenscheid-MFD paní Lucia Niesten. Během výstavy byly předváděny exponáty – ZEPHIR CRB 1800E (v portfoliu „starý známý“) a naprostá novinky od firmy Hegesncheidt-MFD – kompaktní nakolejovací systém, který umožňuje nakolejování kolejových vozidel bez nutnosti přestavování příčného válce pod zdviženým vozidlem (největší potenciální nebezpečí při nakolejování). Tento nakolejovací systém Hegenscheidt MDF velice zaujal potenciální zákazníky i novináře. Přikládáme několik fotografií z veletrhu a děkujeme všem za návštěvu našeho stánku.