Trattore

Průmyslové tahače

  • Průmyslové tahače ZEPHIR jsou určené pro tažení veškerých kolových přípojných vozidel ve všech oblastech průmyslové výroby.
  • Tahače jsou vybavené jednou nebo dvěma hnanými nápravami, automatickou převodovkou POWERSHIFT s řazením pod zatížením a nejmodernějšími dieslovými motory
  • Tyto tahače mají vlastní hmotnost až 13 tun.
  • Do širokého sortimentu příslušenství patří např. veškerá v automobilové a průmyslové dopravě používaná spřáhla.
  • Tyto tahače splňují všechny požadavky na moderní a ekonomickou vnitropodnikovou těžkou dopravu.